نخستین قانون اساسی جمهوری ترکیه که در سال 1924 میلادی تهیه شد،دین اسلام را دین رسمی تعیین نمود.اما درسال 1928 اصلاحاتی در این قانون صورت گرفت واین ماده قانونی حذف وبا تاکید برجدایی دین از سیاست، ترکیه کشوری با دولت وحکومت لاییک (تفکیک دین از سیاست) معرفی شد.

 

در ترکیه در زمینۀ اعتقادات دینی و مذهبی، وحدتی وجود ندارد واعتقاد به مذاهب و طریقت های گوناگون د میان اقشار مختلف مردم رواج دارد.بنابر آخرین آمار موجود در ترکیه حدود 98% جمعیت این کشور را مسلمان (80% سنی، 18% شیعه) و 2% را مسیحیان،کلیمیان و دیگر ادیان تشکیل میدهند.

مذهب مردم ترکیه
مسلمانان ترکیه اکثرا سنی مذهبند که از میان آنها حنفی ها بزرگترین گروه محسوب می گردند که عمدتا در مرکز و غرب ترکیه ساکن هستند.

شافعی ها با جمعیتی کمتر در مناطق شرقی ترکیه مستقر واکثرا کرد هستند.علویان که به چهار دسته با نامهای رافعی، باطنی؛اروفی و بکتاشی تقسیم می گردند،جمعیتی قریب 12 میلیون نفره را تشکیل می دهند.

شیعیان دیگر مذهب ترکیه را تشکیل می دهند که نزدیک یک میلیون و دویست هزار نفر پیرو این مذهبند که عمدتا در مرز ایران سکونت دارند. شمار پیراوان مذاهبی دیگر در ترکیه بسیاراندک است.
ب ) پیروان سایر ادیان:1- مسیحیان شامل فرق پروتستانها ، کاتولیکها ، ارامنه و ...
2- یهودیان (حدود 30 هزار نفر در این کشور سکونت دارند )